Tagastamisõigus

Vastavalt eesti vabariigi tarbijakaitse seadusele (26.04.12, nr.1-1/12-019) ei laiene garantii-ja tagastamisõigus kiirestiriknevatele kaupadele, mille hulka kuuluvad ka lilled.

14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul (võs § 53 lg 4):

  1. mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi);
  2. mis on kiiresti riknev
Shopping Cart